Referenčný súpis

Naši zamestnanci sa svojou prácou podieľali na týchto montážach

1.Administratívne celky – vysoké riziká
Kancelárie prezidenta VSŽ a.s., Košice (EPS, EZS, PTV, DaPS)

2. Peňažné ústavy – vysoké riziká
ČSOB a.s., ústredie Košice (EZS, EPS, PTV, DaPS)
Priemyselná  banka, ústredie Košice
VÚB a.s., expozitúra Michalovce (EZS, EPS, PTV)

3. Administratívne celky – stredné riziká
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL š.p. Košice (EZS, PTV)
SLOVOSIVEX, a.s. Košice (EZS, PTV)
FNsP L. Pasteura Košice (PTV)
ŽSR prevádzkové riaditeľstvo, Košice (EZS, EPS, PTV, DaPS)
COCA COLA BEVERAGES SLOVAKIA s.r.o. Košice (EZS)
FISCHER SLOVAKIA Košice (EZS)
CK Ruefa CS Košice (EZS)
MODING s.r.o. Košice (EZS)
ABC Klíma s.r.o. Košice (EZS)

4. Priemyselné celky – stredné riziká
Petrochema Dubová okr. Brezno (EZS, PTV, DaPS)
Záložňa ZANEKA Košice (EZS)
KBZ (PTV)
VSH Východoslovenské stavebné hmoty Turňa nad Bodvou – (trezor, EZS)
TAURIS a.s. Rimavská Sobota (EZS, PTV, DaPS)
POVODIE BODROGU A HORNÁDU Košice, vodné diela -  Starina, Ružín, Palcmanská Maša, povodňové dvory -  Moldava nad Bodvou, Michalovce (EZS, PTV)
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice (EZS, PTV)
BETOX s.r.o. Košice (EZS)
KOPASTAV s.r.o. Košice (EZS)
TOPKAST s.r.o. Košice (EZS)
VOSKED PLUS s.r.o. Kriváň, pobočka Košice (EZS)

5. Ostatné
Colný úrad Čierna nad Tisou (EZS)
PILVUD s.r.o. (EZS)
BPS Market s.r.o. Bardejov (EZS)
SYNDIPHARMA (EZS)
AJVEGA Košice (EZS)
CASBAR s.r.o. Bardejov (EZS)
Autosalón MAZDA Košice (EZS)
Autosalón NISSAN – Fletop (EZS)
Autosalón a servis PEUGEOT Košice (EZS, PTV)
EXISPORT Košice – (EZS, PTV)
MULTITRADE Košice (EZS)
Palma – Agro Sečovce (EZS)
BIXICO s.r.o. Košice (EZS)
Nemocnica s poliklinikou v Snine (EZS)
VEREX – ELTO s.r.o. Košice (EZS)
T+M s.r.o. Košice (EZS)
ALFOPA s.r.o. Košice (EZS)
IQ SERVIS a.s. Košice (EZS)
AJ OZAP a.s. Košice (EZS)
Technická univerzita Košice (EZS)
a iné

SAFECOM Košice, s.r.o.

Exnárova 21
Košice, 040 22
Email: safecom@safecom.sk

HOTLINE

0905 795 488

0905 206 207

NAJ.sk
Copyright © 2007 Safecom Webcreator webdesign